เมืองพุกาม

เมืองพุกาม

สถานการณ์ของอาณาจักรพุกามในคริสต์ศตวรรษที่ 9-13 ศตวรรษเคยมั่งคั่งมาก จนกระทั่งมีการสร้างวัด 13 แห่ง และยังมีเจดีย์และอารามมากกว่า 10,000 องค์ จนได้ชื่อเล่นว่าเมืองเจดีย์แห่งท้องทะเล มองไปทางไหนก็เห็นแต่ยอดเจดีย์ แม้ว่าปัจจุบันจะอนุรักษ์เพียงซากของวัดและเจดีย์โบราณเท่านั้น แต่ก็ยังสวยงามและควรค่าแก่การรักษา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn