พระธาตุอินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน

ได้รับการตั้งชื่อตามภาษาพม่าว่าพระธาตุไจทีโย (Kyaiktiyo Pagoda) ตั้งอยู่บนเนินเขาในรัฐมอญ ดูเหมือนเจดีย์ขนาดเล็กที่เกาะอยู่บนหินแกรนิตมหัศจรรย์บนขอบหน้าผาสูงชัน มันถูกปกคลุมไปด้วยทองคำบริสุทธิ์ มีประกายสีเหลืองทองในดวงตา เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุของพระโคดม โดยให้แต่ผู้ชายเข้าเขตพระบรมสารีริกธาตุ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn